Elspeet, Fredeshiem en Giethoorn – afgekort tot Elfregi. Dat waren de plaatsen waar de Doopsgezinde Jongens- en Meisjesclub Zaanstreek sinds 1929 naartoe op kamp gingen. Wat ze bij Elfregi deden? Fietsen, zingen, discussieren, wandelen en kamperen. Stuk voor stuk activiteiten die ook bij de toen zeer populaire padvinderij (scouting) plaatsvonden. Tijdens de oorlogsjaren groeide het verlangen bij deze club aan te sluiten. Veel doopsgezinde kerkgemeenten startten na 1945 een Elfregi padvinders- of padvindstersgroep, ook in Haarlem. De geschiedenis van deze groepen van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem komt in dit boek aan de orde. De groei van de verenigingen, maar ook de moeilijkheden in de jaren ’60 en het dreigende verval in de jaren ’70. Tot slot wordt de afnemende relatie met de kerk niet overgeslagen.

Opdrachtgever: Vereeniging Doopsgezinde Gemeente Haarlem, verschenen bij Uitgeverij Verloren.

Nederlands Dagblad

Ingrid van der Vlis schreef een zakelijke en goed gedocumenteerde geschiedenis van deze unieke vorm van kerkelijk jongerenwerk.

Nelleke Vermeer, Nederlands Dagblad, 26-3-2010