Kaarten, grafieken, indringende foto’s en heldere informatie – dat alles zit in De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog. De uitgave behandelt de oorlog niet als losstaand fenomeen, maar start aan het eind van de Eerste Wereldoorlog en loopt door tot het heden. De atlas laat zien hoe de oorlog ook na 1945 doorwerkt in de wereldpolitiek met onder meer de oprichting van de Verenigde Naties, de dekolonisatie-oorlogen, de Koude Oorlog en de vredesmissies.

Ingrid van der Vlis schreef drie hoofdstukken voor de atlas: Botsing van ideologieën, Herschikking van de wereldkaart & Internationale samenwerking.

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog is een uitgave van Noordhoff, i.s.m. het Nationaal Comité 4 en 5 mei t.g.v. de viering van 75 jaar vrijheid. Het Vfonds maakt het met steun van de Nationale Postcode Loterij mogelijk dat 10.000 exemplaren gratis worden verspreid onder alle scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Nederlands Dagblad

‘De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog brengt de oorlog, en de tijd die volgde, op leerzame wijze in kaart en dwingt de lezer tot nadenken en vragen stellen. (..) De teksten zijn informatief en objectief; ze vergroten het begrip van de bijbehorende kaart aanzienlijk. Het is al met al een leerzaam, verhelderend en inspirerend boek. Het spoort aan tot verder lezen.’

Willem Bouwman, Nederlands Dagblad, 9 april 2020

Algemeen Dagblad

‘In tien hoofdstukken, van Botsing van ideologieën tot en met Vrijheid wereldwijd?, wordt de Tweede Wereldoorlog in een breed kader geplaatst. Met Nederland als basisland. (..) Wat meteen opvalt bij het doorbladeren van deze Bosatlas is het nieuwerwetse karakter.’

Maarten Moll, Algemeen Dagblad, 20 april 2020